Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Як стати членом Палати?

Хто може бути членом Палати?
Членами Торгово-промислової палати України можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільності.

Як стати членом Палати?
Для вступу у члени Палати суб'єкт господарської діяльності повинен звернутися до Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати із заявою, анкетою та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців. Прийом у члени Палати здійснюється Президією Кіровоградської РТПП.

Припинення членства в Палаті
Здійснюється на підставі письмової заяви до КРТПП. У цьому випадку припиняється його членство і у Торгово-промисловій палаті України.
Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений з членів регіональної палати та ТПП України.
У випадку невиконання членом Палати обов'язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення з членів Палати приймаються президією КРТПП з подальшим повідомленням ТПП України.

Консультації з питань членства в Палаті надаються відділом по роботі з членами палати, тел. 0522 35-18-56.

  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
Зараз не можемо отримати данні

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER