Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Права та обов'язки членів торгово-промислової палати

Члени Палати мають право:

 • члени Палати в особі своїх повноважних представників мають право брати участь з вирішальним голосом в роботі Загальних зборів Палати, обирати Президента та Президію палати, а в порядку, що встановлюється Радою Торгово-промислової палати України, обирати делегатів на з'їзд ТПП України, а також бути обраними до Президії Палати та Ради ТПП України;
 • виносити на розгляд Загальних зборів, Президії Палати, а також З’їзду, Ради і Президії ТПП України пропозиції з питань, що входять у сферу діяльності регіональних Палат;
 • одержувати в Палаті і в ТПП України необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Палати;
 • член Палати може вийти з членів Палати і ТПП України, подавши письмову заяву. При виході з Палати сплачені вступні та річні внески не повертаються;
 • член Палати може призупинити своє членство в Палаті і ТПП України, подавши письмову заяву. При поновленні свого членства в Палаті вступні внески не сплачуються;
 • з метою збереження членства в Палаті підприємств, які опинились в економічній скруті та на підставі Статуту Палати передбачене тимчасове припинення членства в КРТПП за несплату річних членських внесків, яке поновлюється після сплати боргів за попередні роки та поточний рік.
 • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;

Члени Палати зобов'язані:

 • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
 • сплатити в повному обсязі щорічні членські внески протягом І кварталу;
 • здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнера, не вдаючись до випадків недобросовісної конкуренції

Положення про членство в Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті

 • *тел. (0522) 35-18-56
 • моб. (050) 48-84-443
 • факс (0522) 24-02-89
 • Україна, 25022, м. Кіровоград
 • вул. Преображенська, 79-А
Зараз не можемо отримати данні

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER