Кіровоградська регіональна
торгово-промислова
палата
КРТПП Kirovohrad Regional Chamber
of Commerce and
Industry
TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
ico-marker.jpg

TPL_GK_LANG_ASSISTIVE_TEXT_CONTENT

Структура Кіровоградської РТПП

Члени Кіровоградської РТПП
Суб'єкти господарської діяльності (180)
Загальні збори КРТПП
Вищий керівний орган Кіровоградської РТПП.
Скликається не рідше одного разу на 5 років.
Рада Кіровоградської РТПП
Обирається Загальними зборами КРТПП на 5-річний термін.
Здійснює загальне керівництво діяльністю Палати в період між Загальними зборами.
19 членів Ради
Президія Кіровоградської РТПП
Обирається Радою Кіровоградської РТПП терміном на 5 років.
Здійснює керівництво поточною діяльністю ТПП України.
Склад Президії:
Президент, віце-президент – генеральний секретар, п'ять членів Президії
Апарат КРТПП
Керівництво та підрозділи
  • *тел. (0522) 35-18-56
  • моб. (050) 48-84-443
  • факс (0522) 24-02-89
  • Україна, 25022, м. Кіровоград
  • вул. Преображенська, 79-А
Зараз не можемо отримати данні

TPL_GK_LANG_LOGIN TPL_GK_LANG_ORTPL_GK_LANG_REGISTER